Irritatie of Ventilatie?

Het onderwerp ventileren heeft de laatste twee jaar meer aandacht gekregen, mede door de huidige coronapandemie. Het RIVM geeft bijvoorbeeld aan dat goed ventileren noodzakelijk is voor een gezond en prettig binnenklimaat. Maar goed ventileren, hoe doen we dat en wat is nou ‘goed’?

Als we kijken naar nieuwbouw van woningen vinden wij bij Paarhuis Bouw en Advies dat het ventilatieontwerp meer moet zijn dan alleen voldoen aan de minimale eisen dat het Bouwbesluit stelt. De wijze van ventileren heeft namelijk invloed op niet alleen de kwaliteit van het binnenmilieu, maar ook op het wooncomfort van de toekomstige bewoners, materiaalgebruik en energiezuinigheid. Dit gaat dus verder dan voldoen aan het Bouwbesluit alleen. 

Bel: 0546 62 51 18 voor vrijblijvende informatie!

Vrijblijvend adviesgesprek aanvragen

8 + 8 =

Irritatie of Ventilatie

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit stelt bijvoorbeeld minimale eisen voor ventilatiehoeveelheden in leefruimtes, badkamers en kantoor/studeerruimtes, maar vanuit het oogpunt gezondheid is dit niet altijd voldoende. Juist in ruimtes waar personen veel aanwezig zijn én waarbij frisse lucht enorm belangrijk is (zoals slaapkamers en kantoren), houden wij anderhalf tot tweemaal het niveau Bouwbesluit aan.

Daarnaast is extra ventileren in mogelijke vochtige ruimtes erg belangrijk, omdat woningen en andere gebouwen steeds beter worden geïsoleerd. Je wilt immers geen vochtproblemen op de lange termijn. En wat ook heel belangrijk is, is dat je overal in je woning ventileert en niet alleen daar waar het technisch gezien eenvoudig is. Bij Paarhuis Bouw en Advies geven wij hierin het juiste advies en berekenen wij de ventilatiebalans voor u door.

Aandachtspunten

Door het extra ventileren zijn er ook aspecten waar we extra aandacht aan moeten geven. Dit is bijvoorbeeld de minimale ventilatiecapaciteit van de installatie. Hierbij nemen we het nodige vermogen en geluidsproductie van de installatie mee omdat je als bewoner geen geluidshinder wilt ondervinden.

De engineering van de ventilatiekanalen heeft hier ook invloed op. Denk aan bijvoorbeeld de diameters, lengtes en de weerstand. Bovendien vraagt extra ventileren om meer energie. Dit kan je compenseren door bijvoorbeeld een balansventilatiesysteem toe te passen met warmteterugwinning en een bypassregeling. Ook kan je door gebruik te maken van diverse sturingstechnieken de energievraag verlagen.

Aandachtspunten
bouwontwerp na bouwtekening

Meer dan techniek

Het ventilatieontwerp moet wel technisch mogelijk zijn en dit vraagt soms om keuzes. Om dit zo goed mogelijk te doen hebben wij voorafgaand en tijdens het ontwerpproces veel contact met onze opdrachtgevers. Wij leggen hen de onder andere de te maken keuzes voor en informeren hen over de voor- en nadelen.

Het ventilatieontwerp wordt dus zeker niet bepaald door de vormgeving van de woning en de technische mogelijkheden alleen. De wensen van de opdrachtgever zijn enorm belangrijk. Hierdoor is geen ontwerp hetzelfde en is maatwerk nodig. Uiteindelijk is de toekomstige bewoner degene die moet leven met het ventilatieontwerp, en niet degene die het heeft bedacht.  

Bel: 0546 62 51 18 voor vrijblijvende informatie!

Call Now Button